Τα Νέα μας

Στην παραγωγή χάρτου εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ πολλοί μύλοι ήδη παράγουν χαρτί χρησιμοποιώντας δικής τους παραγωγής πράσινη ενέργεια.