Τα Νέα μας

Η παραγωγή χαρτιού σε όλους τους σύγχρονους μύλους γίνεται με πιστοποιημένες διαδικασίες, χωρίς βλαβερά χημικά, σε πλήρως αυτοματοποιημένες και ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής.