Τα Νέα μας

Το χαρτί είναι το πιο ανακυκλώσιμο από όλα τα προϊόντα που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί επίσης να ανακυκλωθεί πάνω από μία φορές αλλά ακόμα κι αν δεν ανακυκλωθεί, αποσυντίθεται βιολογικά στο περιβάλλον.